Żywienie paszami objętościowymi

gęsi i owiec


Żywienie paszami objętościowymi  gęsi i owiec

Sebastian Kozłowski- Doradca Agrotechniczny Sowul& Sowul


                     Pozyskiwana z użytków zielonych: zielonka, siano oraz coraz częściej stosowana sianokiszonka, jest bardzo cenną paszą stosowaną w żywieniu zwierząt gospodarskich. Wysoką wartość pokarmową pasz z użytków zielonych, można w pełni uzyskać pod warunkiem spełnienia kilku podstawowych zasad. Po pierwsze należy zadbać o odpowiedni odczyn gleby, aby zebrać jak najbardziej wartościową paszę z naszego użytku. Bez zapewnienia odpowiedniego pH gleby, nie jesteśmy w stanie wykorzystać potencjału drzemiącego w wartościowych gatunkach traw pastewnych. Kolejnym czynnikiem jest badanie zasobności składników pokarmowych zawartych w glebie - jest to niewielki koszt pozwalający znacznie obniżyć nakłady poniesione na nawożeniu nawozami sztucznymi. Jeżeli powyższe czynniki zostały spełnione, wtedy należy dobrać odpowiednie gatunki traw stosowane w prowadzeniu konkretnej produkcji zwierzęcej. W powyższym artykule będę starał się przybliżyć żywienie stosowane w hodowli znanych mi i coraz częściej utrzymywanych gęsi i owiec.


                      Z powodu coraz częściej występujących ognisk afrykańskiego pomoru świń, duża cześć małych rolników zrezygnowała z produkcji trzody chlewnej. Coraz bardziej rygorystyczne wymogi stosowane przy hodowli trzody sprawiły, że mali rolnicy nie byli w stanie sprostać powyższym wymogom. Po wygaszeniu produkcji trzody chlewnej pozostały puste budynki, które przy niewielkich kosztach można było zaadoptować do produkcji gęsi. Spora cześć tych rolników zdecydowała się na taką właśnie produkcję. Niestety nie wszyscy zdawali sobie sprawę, jak ważna jest wartościowa zielonka stosowana w żywieniu tych ptaków. Dobra zielonka stosowana w żywieniu gęsi powinna charakteryzować się szybkim tempem odrastania oraz smakowitością. Należy też zdecydować czy gęsi mają same zagryzać zielonkę czy chcemy ja dowozić. Jeżeli gęsi utrzymywane są na wybiegu, gdzie dowozimy zielonkę to doskonałym rozwiązaniem będzie nasza mieszanka kośna, dwuletnia Rokita, która w swoim składzie zawiera życie będące trawami cukrowymi oraz koniczynę podnosząca zawartość białka w zielonce. Gęsi chętnie ją zjadają, a po zakończeniu tuczu można śmiało przeorać użytek zielony i zasiać na jego miejscu np. zboże. Nie tracimy w ten sposób stanowiska na lata jak w przypadku łąk wieloletnich. Jest to lepsze rozwiązanie w porównaniu do stosowania mieszanek zbożowych koszonych na zielonkę ponieważ te często po skoszeniu nie dają już tak silnych odrostów jak Rokita.


                      Kolejną grupa zwierząt wracających do łask są zapomniane owce. Zwierzęta te niegdyś utrzymywane na wełnę dziś utrzymywane są praktycznie tylko w celu pozyskiwania wartościowego mięsa w postaci jagnięciny Decydując się na ten rodzaj produkcji również należy pamiętać o kilku podstawowych czynnikach. Owce mamki musza mieć spełnione określone wymagania żywieniowe, aby uzyskać od nich jak najlepsze jagnięta, które sprzedawane są później na rzeź. Większą część roku owce wypasa się na pastwiskach, więc to ta pasza stanowi całkowita dawkę jaką otrzymują te zwierzęta. Dlatego jeżeli chcemy, aby były w dobrej kondycji musimy zapewnić im zielonki odznaczające się odpornością na udeptywanie oraz zgryzanie. Idealnym rozwiązaniem jest połączenie mieszanki pastwiskowo-kośnej Mućka z mieszanką kośno-pastwiskową Krasula. Zielonka pozyskana z tych gatunków traw będzie chętnie pobierana przez zwierzęta oraz zapewni im zaspokojenie potrzeb bytowych. Kolejną paszą jaką musimy zapewnić mamkom jest pasza białkowa stosowana podczas stanówki. Tutaj należy dostarczyć maciorkom oraz trykom smakowitej i białkowej paszy w celu zapewnienia owulacji u mamek i produkcji nasienia dla tryków. Taką pasze ja stosuje w swoim gospodarstwie przez około miesiąc. Wykorzystuję tutaj sianokiszonkę z mieszanki kośnej Luśka Premium, która ma w swoim składzie trawy cukrowe oraz lucernę. Po zakończeniu stanówki przechodzę na siano oraz sianokiszonki pozyskiwane z wcześniej wymienionej mieszanki Krasuli Premium. Rezygnuję wówczas z pasz treściwych i stosuje sianokiszonki zawierające mniejsze ilości białka po to, aby nadmiernie nie odtłuścić maciorek, a co za tym idzie zapobiec wystąpieniu ryzyka ketozy i nie dopuścić do zbyt dużego wzrostu płodu. Z chwilą wykotów ponownie wracam z wartościowym sianem oraz wysokobiałkowymi sianokiszonkami. Obecne rasy mięsnych owiec silnie reagują na słabe żywienie poprzez utratę jagniąt co w konsekwencji przekłada się na słaby wynik ekonomiczny gospodarstwa. Każdy hodowca musi wiedzieć, że ważne jest zapewnienie zwierzętom wartościowej paszy objętościowej z traw, która jest najtańsza paszą i bardzo cenną z punktu widzenia zwierząt oraz portfela.                                       

Artykuł z katalogu nasiennego 2019 rok.