Wertykulacja

Wertykulacja


Jest to technika wykorzystywana w celu rozluźnienia podłoża, jak również pobudzenia traw do krzewienia. Inną funkcją przeprowadzenia tego zabiegu jest przeciwdziałanie tzw. filcowaniu się darni. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, jeśli zaniedbujemy trawnik nie wygrabiając obumarłych pędów traw czy też resztek po skoszeniu, jak również nie usuwając wieloletnich chwastów. Zabieg wetrykulacji polega na płytkim przecinaniu wierzchniej warstwy gleby (od 2 do 7 cm – zależy to od długości noży w jakie wyposażony jest wertykulator) z jednoczesnym wyczesywaniem zbędnych, obumarłych resztek roślinnych.

Technikę tę zaleca się wykonać wiosną, zaraz po pierwszym skoszeniu trawnika.
Można zabieg ten połączyć z wykonaniem podsiewu miejsc, które podczas zimy zostały szczególnie narażone na wymarznięcie. Kolejnym terminem niezbędnym do wykonania wertykulacji jest wczesna jesień. W tym okresie zadbamy o prawidłowe przygotowanie trawnika do przezimowania i ochronimy trawy przed porażeniem chorobami i szkodnikami.

Warto pamiętać, iż przed rozpoczęciem wertykulacji należy wcześniej trawnik odpowiednio nawodnić – wilgotność dolnej warstwy podłoża ułatwi wykonanie prac; nisko skosić, a po zabiegu dokładnie wygrabić.