Wybór terminu siewu zależy od czasu zakończenia prac przygotowawczych. Siew można przeprowadzać od wiosny do późnej jesieni. Optymalny termin siewu to okres od połowy kwietnia do połowy czerwca i od połowy sierpnia do połowy października. Przy zapewnieniu zraszania można siać również latem. Nasiona dzielimy na 2 części i wysiewamy 'na krzyż’ pamiętając o częstym ich mieszaniu w siewniku. Wysiane nasiona dobrze jest przysypać piaskiem lub ziemią torfową i docisnąć wałem gładkim 50-70 kg. Po wysiewie podłoże należy podlać, najlepiej stosując zamgławianie, aby nie wypłukać nasion. W pierwszym tygodniu zaleca się codzienne zraszanie.  Na opakowaniach mieszanek podane są normy wysiewu (1 kg/30-40 m2). Dla uzyskania szybkiego efektu w początkowym okresie użytkowania lub gdy zakładamy trawnik na słabszej glebie, ilość wysiewanych nasion można zwiększyć nawet o 50%.