Aeracja (napowietrzanie)

Aeracja (napowietrzanie)


Jest to technika wykorzystywana w celu rozluźnienia podłoża, jak również pobudzenia traw do krzewienia. Inną funkcją przeprowadzenia tego To zabieg polegający na nakłuwaniu wierzchniej warstwy gleby. Napowietrzanie trawnika powinno wykonywać się na głębokości około 10-15 cm w odstępach 10-15 cm.
Aerację przeprowadza się jednorazowo wczesną wiosną co dwa – trzy lata specjalnymi aeratorami bądź widłami amerykańskimi lub specjalnymi butami wyposażonymi w kolce. Decyzję o wykonaniu napowietrzania trawnika podejmujemy w sytuacji, gdy w miejscach często udeptywanych trawa zaczyna nam wypadać. Nie zawsze ma to związek z nieprawidłowym doborem gatunków traw mało bądź nieodpornych w ogóle na częste deptanie. Wielokrotnie bywa tak, że miejsca nadmiernie uczęszczane powodują tzw. zagęszczenie gleby. Wówczas w zbyt zwięzłą, a nawet zbitą ziemię bardzo trudno wsiąka woda. Zaczyna brakować w glebie powietrza, które jest niezbędne do prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego traw. W wyniku takiej sytuacji dochodzi do wypadania traw.

W związku z tym o trawnik należy dbać poprzez napowietrzanie.

Po aeracji / wertykulacji zalecane jest piaskowanie lub posypywanie trawnika odkwaszonym torfem!!!