Sowul & Sowul

Kontraktacja zbóż

Kontraktujemy zboża ozime i jare, kierując się zalecaną listą odmianową dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego oraz obwodu kalingradzkiego i Litwy. Kwalifikacji polowych dokonujemy w systemie OECD w oparciu o kwalifikatorów własnych lub Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

 

W sprawach kontraktacyjnych prosimy o kontakt:

 

Patryk Pawlak tel: 607-770-890