Zalety jesiennego wysiewu traw.

W pratotechnice wysiew traw najczęściej przypada na termin wiosenny. Jednakże trawy cechuje duża tolerancja na opóźnianie terminu siewu. Rośliny te mogą być zarówno wysiewane w okresie letnim (do końca lipca), jak również w okresie jesiennym (we wrześniu). Zastosowanie późniejszego terminu siewu nie ograniczy plonu w latach pełnego użytkowania.
Powodzenie siewów późnoletnich i jesiennych uwarunkowane jest od:
- warunków siedliskowych, a zwłaszcza zasobności gleb w wodę;
- od panujących w danym rejonie warunków termicznych – związane jest to z długością trwania okresu wegetacji, czyli od momentu wschodów roślin aż do pojawienia się pierwszych przymrozków;
Późnoletnie i jesienne wysiewy traw są godne polecenia ze względu na:
- rośliny zdążą równomiernie wzejść i osiągnąć dostateczną wysokość
aby z łatwością przezimować i wiosną osiągnąć pełnię rozwoju w postaci zadowalającego przyrostu zielonej masy;
- na glebach lżejszych i umiarkowanie wilgotnych jesienny wysiew traw może zapewnić szybkie kiełkowanie nasion i dobre ukorzenienie się siewek;
- trawy są roślinami tolerancyjnymi na niskie temperatury w okresie wschodów, większość gatunków traw jest odporna na przymrozki np. Kostrzewa trzcinowa i Kostrzewa czerwona;
- pełne użytkowanie kośno-pastwiskowe, które ma miejsce w roku następnym jest konsekwencją wzrostu wydajności paszy z tej samej powierzchni bez potrzeby pozyskiwania dodatkowego areału użytków zielonych;
- uprawę traw jako mieszanki w formie międzyplonów ozimych, co zwiększyłoby udział roślin towarowych w strukturze zasiewów gospodarstwa – w tym celu firma Sowul & Sowul proponuje mieszankę kośną poplonową BORUTA;
- możliwość zastosowania podsiewu mającego na celu „zabliźnienie” starej darni (renowacja, regeneracja), utrzymanie trwałości danego użytku zielonego oraz poprawienie wartości pokarmowej stanowiska – do tego celu można przeznaczyć mieszankę kośną ROKITĘ, której skład gatunkowy zapewni szybki rozwój i wzrost roślin po zasiewie .
Według opinii specjalistów firmy Sowul & Sowul jesienne, a nawet późnojesienne (druga dekada października) wysiewy traw dają możliwość osiągnięcia zadowalających efektów plonotwórczych w latach pełnego użytkowania. Na nowo zakładanych użytkach zielonych siew w okresie wiosennym nie zagwarantuje, że trawy będą prawidłowo się rozwijać, zwłaszcza w warunkach coraz częściej pojawiającej się suszy glebowej.


Większym zagrożeniem dla wschodzących nasion są wiosenne susze niż jesienne przymrozki! O tym każdy rolnik winien pamiętać!!!