Zakładanie trawników przydomowych


Założenie trawnika wbrew pozorom nie jest zadaniem łatwym. Sekret przyciągającego uwagę trawnika tkwi w odpowiednio przygotowanym podłożu, doskonałym doborze gatunków traw gazonowych oraz właściwej pielęgnacji i racjonalnego użytkowania. Zakładając nowy trawnik należy zadać sobie pytanie jaki rodzaj i typ użytkowania trawnika nas interesuje? Czy trawnik ma spełniać funkcje użytkowe czy bardziej dekoracyjne?
W przydomowych ogrodach najczęściej zakłada się trawniki rekreacyjne, dywanowe, które muszą cechować się zwiększoną odpornością na intensywne użytkowanie.


PRZYGOTOWANIE GLEBY
Prawdą jest to, że tajemnica aksamitnej murawy tkwi w doskonale przygotowanym podłożu. Aby nie mieć problemów z jego pielęgnacją a zwłaszcza z koszeniem należy unikać terenów zacienionych w pobliżu drzew i krzewów, miejsc o dużym nachyleniu czy blisko murków i parkanów. Najlepiej jeżeli będzie to teren płaski o nachyleniu nie większym niż 20%. W przypadku silnego zachwaszczenia najlepszym sposobem będzie chemiczna walka z chwastami przy użyciu herbicydu np. Roundupu. Po wykonaniu tego zabiegu należy odczekać co najmniej miesiąc. W przypadku niewielkiego zachwaszczenia preferowane jest ręcznę usuwanie chwastów.
Należy pamiętać także o odpowiednim przygotowaniu podłoża. Gdy gleba jest zbyt zwięzła i ciężka należy rozluźnić dodając do niej piasek w ilości 6-7 m3/100 m2 terenu. Glebę zbyt piaszczystą należy wzbogacić w ziemię kompostową bądź torf w ilości 5-7 m3/100 m2 terenu. Trawy najlepiej rozwijają się przy lekko kwaśnym pH (5,5-6,5)Odczyn gleby ma ogromne znaczenie gdyż trawy takie jak np., wiechlina łąkowa czy mietlica pospolita nie kiełkuje przy pH poniżej 4. W przypadku gleby kwaśnej (pH 4-5) należy ją jesienią zwapnować dolomitem bądź kredą. Tak przygotowaną glebę należy z grubsza wyrównać.
Kolejnym niezmiernie ważnym zabiegiem jest nawożenie startowe. Najprościej jest zastosować nawozy wieloskładnikowe np. Azofoska czy Polifoska w ilości 4-5 kg na 100 m2 przyszłego trawnika, po czym teren przekopać i dokładnie wymieszać nawóz z glebą.
Tak przygotowany teren należy „ubić” aby nadać idealnie płaską powierzchnię, a także zapobiec parowaniu. Czynność tą wykonuje się przy pomocy wału gładkiego
o masie około 300 kg na większym terenie, natomiast mniejszą powierzchnię można solidnie udeptać. Gleba przygotowana w ten sposób jest gotowa do obsiewu.

DOBÓR GATUNKU TRAW GAZONOWYCH I WYSIEW NASION
Aby uzyskać idealną murawę należy umiejętnie dobrać gatunki traw, które różnią się między sobą wymaganiami glebowymi i pokarmowymi, siłą wzrostu i sposobem krzewienia, podatnością na choroby i szkodniki a także odpornością na intensywne czy ekstensywne użytkowanie.
W praktyce stosuje się mieszanki traw gazonowych, unika się natomiast wysiewania jednego gatunku. Mieszanki traw gazonowych lepiej wykorzystują warunki środowiska. Powierzchnie obsiane mieszankami traw gazonowych charakteryzują się znacznie szerszą amplitudą ekologiczną, aniżeli monokulturowe trawniki. Gatunki szybko rozwijające się po siewie nie dopuszczają do zachwaszczenia, ułatwiają zajęcie wolnych miejsc przez gatunki rozwijające się powoli. Odmienne cechy spotyka się zarówno w obrębie gatunków, jak i odmian. Poszczególne odmiany często różnią pod względem morfologii czy choćby odporności na warunki klimatyczne i glebowe. Cechy użytkowe odmian traw gazonowych w siewie czystym nie zawsze sprawdzają się w mieszankach. Wartość pojedynczej odmiany może mieć ogromny wpływ na mieszankę z jej udziałem. Dlatego też znajomość cech użytkowych traw gazonowych jest niezmiernie istotna przy zakładaniu trawników. Kostrzewa czerwona (Festuca rubra), życica trwała (Lolium perenne) i wiechlina łąkowa (Poa pratensis) to podstawowe gatunki traw gazonowych wchodzących w skład większości mieszanek traw.
Firmy nasienne w swojej ofercie mają do zaoferowania kilka mieszanek traw gazonowych. Skład gatunkowy jak i odmianowy powinien być prawidłowo dobrany w zależności od przeznaczenia typu użytkowego trawnika. Na tereny rekreacyjne, intensywniej użytkowane godna polecenia jest np. mieszanka Sport. Natomiast do zakładania trawników przydomowych, terenów o średnio intensywnym sposobie użytkowania nadaje się Uniwersalna mieszanka rekreacyjna. Zdarza się, że istniejący już trawnik nie prezentuje się zbyt dobrze, ze względu na pojawienie się ubytków w darni, widoczne są „gołe place czarnej ziemi” itp. Często właściciel takiego trawnika zadaje sobie pytanie, zakładać nowy trawnik czy może podsiać puste miejsca? Na rynku istnieje mieszanka regeneracyjna – Renowacja. Wystarczy podsiać, poczekać i stary trawnik odzyska swą świetność. Mieszanka Polska łączka w swoim składzie oprócz nasion traw zawiera nasiona kwiatów. Trawnik, a raczej łączka, dzięki obecności nasion kwiatów polnych będzie się mienił całą gamą kwitnących roślin w sezonie wegetacyjnym.
Siewu nasion powinno dokonywać się wtedy, gdy warunki klimatyczne są najbardziej odpowiednie dla zapewnienia prawidłowego wzrostu i rozwoju traw. Trawniki powinno się zakładać począwszy od kwietnia do połowy września. Wówczas temperatura powietrza i gleby oraz wilgotność stwarza doskonałe warunki do wzrostu traw. Sztuką jest równomierne wysianie nasion. Najczęściej stosuje się małe siewniki lub przeprowadza się siew ręczny. Ilość nasion zależy od typu zakładanego trawnika. Norma siewu nasion zależy od rodzaju zakładanego trawnika, zazwyczaj wynosi on od 25-45g/m2. Nasiona wysiewa się na głębokości nie większej niż 1 cm, gdyż zbyt głęboki siew utrudnia kiełkowanie szczególnie wiechlinie i mietlicy. Obsiany teren przykrywa się grabiąc, cienką warstwą gleby. Powierzchnię trawnika należy zwałować i obficie podlać. Pierwsze wschody powinny być widoczne już po 10 dniach a pełnię wschodów można obserwować już po 45 dniach. Tak przygotowana gleba i odpowiednio dobrana mieszanka gatunków traw gazonowych jest ogromnym krokiem do otrzymania pięknego trawnika. Gwarancją jego dalszej świetności jest szereg zabiegów pielęgnacyjnych jak koszenie, nawadnianie, nawożenie, wertykulacja czy aeracja.