Warunki wilgotnościowe

Warunki wilgotnościowe


Bardzo często o niepowodzeniu planowanego i wykonanego trawnika decyduje czynnik wodny. Zdarza się, że gleba jest zbyt mokra. Przyczyną może być zbyt wysoki poziom wód gruntowych bądź nadmierny odpływ wody z gleby. Aby zapobiedz ewentualnemu wystąpieniu chorób grzybowych lub zbytniemu przesuszeniu trawnika, godnym polecenia jest drenaż terenu jeszcze przed wysianiem nasion. W dobie postępu technicznego można zakupić już gotowe instalacje nawadniające, co jednak jest związane z poniesieniem wysokich kosztów. Znacznie tańsze jest wkopanie plastykowych rur czy ceramicznych drenów wypełnionych żwirem. Bywa, że miejsce na którym jest zaplanowany trawnik jest bardzo nasłonecznione i wietrzne. W takiej sytuacji pozostaje zaprojektowanie systemu nawadniającego np. w postaci automatycznych teleskopowych spryskiwaczy.