10-cio lecie Spółki HR BARTĄŻEK.

        W dniach 11-12 czerwca tego roku Hodowla Roślin Bartążek obchodziła 10-cio lecie istnienia Spółki oraz 58 rocznicę powstania Hodowli. Uroczystości, które rozpoczęły się na terenie Hodowli zaszczycili swoją obecnością licznie zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się byli pracownicy naukowi Hodowli oraz profesorowie z uczelni : UWM w Olsztynie, SGGW w Warszawie a także UTP w Bydgoszczy . Nie mogło zabraknąć również Dyrektora IHAR w Radzikowie Pana prof. Edwarda Arseniuka oraz dyrektorów i pracowników pozostałych Hodowli w tym również tych należących do Grupy IHAR, a także COBORU i SDOO.
        Oprócz przedstawicieli środowiska naukowego nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych. W imieniu Marszałka województwa warmińsko- mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina list gratulacyjny odczytał zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Pan Ryszard Cecot. Trzecią grupę stanowili reprezentanci PIORIN oraz WIORIN a także ODR. Pozostałymi gośćmi byli Prezesi oraz pracownicy firm należących do Spółki oraz innych polskich i zagranicznych firm nasiennych.
        Spotkanie rozpoczął serdecznym przywitaniem Pan Mieczysław Sowul . Następnym etapem obchodów była wizytacja pola hodowlanego, gdzie przewodniczkami były Pani mgr inż. Anna Ostrowska –Główny Hodowca oraz jej asystentki mgr inż. Katarzyna Szwarc i mgr inż. Natalia Cyraniak. Po obejrzeniu upraw, gości zaproszono na obiad nad jeziorem.
Dalsza cześć obchodów została przeniesiona do Hotelu Warmia Park w Pluskach. Rozpoczęła się ona od występu kabaretu. W części oficjalnej zatytułowanej „ 58 lat hodowli, 10 lat Spółki” swoje wystąpienia głosili m.in. prof. dr hab. Sławomir Prończuk , dr Jan Kaszuba oraz Pani Anna Ostrowska.
        Wspominali jak wyglądały początki Hodowli oraz, jak zmieniała się ona na przełomie tych 58 lat. Za pomocą pamiątkowych czarno- białych fotografii pokazali słuchaczom od czego tak na prawdę zaczynali, jak ograniczone były ich, możliwości zarówno pod względem sprzętu laboratoryjnego, jak i zasobów ludzkich. Bywały lata w których Hodowla miała na prawdę bardzo poważne problemy. Na szczęście, dzięki pracy i wysiłkowi jaki włożyli pracownicy, Hodowla przetrwała do dziś. Co ciekawe wielu pracowników twierdziło, że znaleźli się w hodowli „przypadkiem” z czyjegoś polecenia lub „na chwilę”. W tym czasie jednak zawsze znalazła się osoba, która swoją pasją i zaangażowaniem potrafiła zarazić nie tylko na tyle by tam zostać, ale na tyle by odnieść tam sukces i w pełni poświęcić się pracy w Hodowli. Obchody jubileuszu pozwoliły na to by spojrzeć, że zazwyczaj mówiąc o sukcesie każdej Hodowli mówi się o wyhodowanych odmianach. Zapomina się, że za tym sukcesem stoją zawsze ludzie i piękne jest to, że bierze w tym udział nie jedno, lecz kilka pokoleń. Po wspomnieniach przyszedł czas na wręczenie nagród pracownikom Hodowli oraz przedstawicielom firm należących do spółki. Część oficjalną zakończył występ grupy tanecznej. Ostatnim punktem obchodów była kolacja integracyjna w plenerze.

        Główną działalnością Hodowli Roślin Bartążek jest hodowla twórcza i zachowawcza oraz wytwarzanie materiałów przedbazowych i bazowych prowadzonych gatunków. Jest najmłodszą z Hodowli należąca do grupy IHAR, lecz mimo to jest właścicielem aż 29 odmian hodowlanych gatunków roślin zarejestrowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Świadczy to o wielkim znaczeniu Hodowli nie tylko w skali Polski, ale także Europy i całego świata. Być może niektórzy z nas nie wiedzą jak wielkiego sąsiada mają „za płotem”.
        W obchodach wzięło udział ponad 130 zaproszonych gości, w tym delegacje z Rosji, Danii i Niemiec. Dziękujemy wszystkim za przybycie!

Podsumowując chcemy podziękować wszystkim byłym pracownikom Hodowli, natomiast obecnym i przyszłym życzyć siły i wytrwałości oraz dalszych sukcesów.
 

Galeria z 10-cio lecia


                                                                            W imieniu firmy Sowul & Sowul
                                                                                        Ewa Kotowska