Siew

Siew


Założenie trawnika wymaga nie tylko pewnej wiedzy, lecz również dużych pokładów cierpliwości. Pośpiech, zwłaszcza przy samym wysiewie nasion traw, nie jest najlepszym doradcą. Jeżeli decydujemy się wiosną na rozpoczęcie prac nad przygotowaniem terenu pod trawnik, wówczas zasiew powinien odbyć się na jesieni. Do tego czasu właściwości fizyko-chemiczne gleby zdążą się ustabilizować, tzn. poprawi się zasobność w składniki pokarmowe, poprawią się stosunki wodno-powietrzne. Ponadto chwasty i inne rośliny nieporządane (znajdujące się w 2 cm warstwie podglebia) zdążą już na tyle osiągnąć pełnię swojego rozwoju by móc je usunąć stosując koszenie pielęgnacyjne. Również na jesieni stopień ich konkurencyjności względem wysianych traw znacznie maleje. Jednak o wyborze terminu siewu decyduje sam wykonawca. Doświadczeni praktycy polecają dwa terminy: wiosną (od drugiej dekady kwietnia do drugiej dekady maja) lub pod koniec lata (koniec sierpnia do połowy września, przy sprzyjającej słonecznej aurze nawet do początku października). W tym okresie najczęściej sprzyjają warunki pogodowe: dość obfite opady deszczu i w miarę wysoka temperatura gleby. Po wysiewie nasion bardzo ważne jest zapewnienie stałej optymalnej wilgotności, aby nasiona traw poprawnie skiełkowały i nie uległy przesuszeniu.

Nasiona sieje się ręcznie – równomiernie i bardzo nisko (tuż przy ziemi), aby wiatr nie zdmuchiwał nam nasion. Przy dużych powierzchniach teren dzieli się na małe części i w odpowiedniej proporcji do obsiewanego miejsca dzieli się nasiona. Jednak, aby uzyskać precyzyjniejszy siew można zastosować specjalistyczne siewniki dostępne już na rynku ogrodniczym (tzw. mikrosiewniki, mikrosprzęt ogrodniczy). Następnie nasiona należy lekko docisnąć do podłoża (za pomocą grabi, walca gładkiego bądź stóp – pamiętając by nie zostawiać zbyt głębokich i mocnych wgłębień).