Sowul & Sowul

Metody tradycyjne - Siew bezpośredni

Siew bezpośredni jest stosowany wszędzie tam, gdzie nie występuje zagrożenie erozją wodną i wietrzną. Chcąc uzyskać równomierną i gęstą ruń dobrze umacniającą obsiewany teren należy jesienią zastosować kompleksowe zabiegi pielęgnacyjne w postaci koszenia odchwaszczającego oraz nawożenia nawozami wieloskładnikowymi. Zubożenie gleby w składniki pokarmowe w tych miejscach jest bardzo duże. Przyczyną tego stanu rzeczy jest często usytuowanie siedliska w rozumieniu czysto krajobrazowym. Tereny te, to głównie piaski średnio lub słabo gliniaste V i VI klasy bonitacyjnej. Ponadto charakteryzujące się wysokim stopniem nachylenia. Składniki pokarmowe z takich gleb są nadmiernie wypłukiwane. Stają się one wówczas bardzo wyjałowione. Aby zapobiedz dalszej degradacji danego siedliska należy przeprowadzić dokarmianie w postaci nawożenia mineralnego. Najwłaściwsze będzie zastosowanie nawozów wieloskładnikowych w dawce od 4 do 6 kg na 100 m2 jednorazowo jesienią. Jest to najodpowiedniejsza pora na wykonanie tego zabiegu pielęgnacyjnego, ponieważ konkurencyjność starej darni, jak i chwastów jest wówczas znacznie mniejsza. Ponadto, przed planowanym wiosennym siewem nasion traw, w tym czasie w dużym stopniu poprawią się właściwości fizyko-chemiczne gleby.
Koszenie tak trudnych terenów powinno przebiegać przynajmniej dwukrotnie w trakcie trwania okresu wegetacyjnego (kwiecień-październik) i na wysokości nie mniejszej niż 5 cm. O powodzeniu siewu bezpośredniego decyduje właściwy dobór składników do mieszanek trawnikowych. Powinien on uwzględniać gatunki charakteryzujące się szybkim i trwałym zadarnianiem obsianych powierzchni. Mieszanki przeznaczone do obsiewu miejsc specjalnych w przemyśle drogowym powinny cechować się także wysoką odpornością na suszę, odpornością na mróz i długotrwałym zaleganiem okrywy śnieżnej, odpornością na zasolenie. Firma Sowul & Sowul w oparciu o wyżej wymienione cechy wprowadziła na rynek nasienny traw specjalistyczne mieszanki, które wyróżnia wysoka odporność na trudne warunki siedliskowe. AUTOSTRADY: TIP, OPTY i MAX to mieszanki, których komponenty je tworzące cechuje wysoka trwałość oraz zdolność aklimatyzacji w niekorzystnych warunkach bytowych. Z uwagi na swój „schodowy system korzeniowy” nadają się do obsiewu terenów silnie zdewastowanych i narażonych na suszę glebową.


SZCZEGÓŁOWY OPIS MIESZANEK TRAW WRAZ Z OFERTĄ ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ. PONADTO POLECAMY PAŃSTWU SPECJALISTYCZNE DORADZTWO POD NUMEREM TEL. 89/ 537-70-40