Przygotowanie terenu - trawnik


Trawniki miejskie najczęściej zakładane są na kilkadziesiąt lat. W związku z tym, przed ich zaprojektowaniem i wykonaniem, warto zastanowić się jakiego rodzaju (typu) będą to trawniki i jakie będzie ich przeznaczenie. Następnie należy zdecydować o miejscu do obsiewu trawnika i przystąpić do prawidłowego przygotowania gruntu pod zasiew, ponieważ tylko staranne przygotowanie gleby zdecyduje o trwałości planowanego trawnika. Najlepsze dla traw są gleby tzw. półciężkie, czyli o 70-80% przewadze piasku średnio grubego. Drobniejsze ziarna piasku są zbyt przepuszczalne i niezbyt sprzyjające prawidłowemu rozwojowi nasion traw. Wówczas należy taki teren odpowiednio nawieźć czarnoziemem lub torfem i dokładnie wymieszać na głębokość 10-20 cm. Natomiast cięższe i bardziej gliniaste podłoże po wymieszaniu z piaskiem, także w odpowiedniej proporcji, zapewni dobre napowietrzenie, porowatość oraz odpowiednią przepuszczalność glebie.
Takie warunki będą właściwe dla wzrostu traw. Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o powodzeniu obsiewu zakładanego trawnika jest odczyn gleby (kwasowość).
Gatunki przeznaczone na trawniki najlepiej rosną na glebach lekko kwaśnych (pH 5,5 – 6,5). Teren, który przeznaczamy do założenia trawnika powinien być „czysty”, tzn. nie powinien być zanieczyszczony substancjami pochodzenia ropopochodnego itp., jak również powinien być oczyszczony z ewentualnych pozostałości po gruzie, grubym żwirze, drewnie czy plastyku. Nawierzchnia do obsiewu powinna być w miarę wyrównana zgodnie z ukształtowaniem terenu – nie powinna mieć zagłębień w powierzchni przyszłego trawnika.