Poradnik dla drogownictwa - siew bezpośredni

Metody tradycyjne - Siew bezpośredni

 

Siew bezpośredni jest stosowany wszędzie tam, gdzie nie występuje zagrożenie erozją wodną i wietrzną. Chcąc uzyskać równomierną i gęstą ruń dobrze umacniającą obsiewany teren należy jesienią zastosować kompleksowe zabiegi pielęgnacyjne w postaci koszenia odchwaszczającego oraz nawożenia nawozami wieloskładnikowymi. Zubożenie gleby w składniki pokarmowe w tych miejscach jest bardzo duże. Przyczyną tego stanu rzeczy jest często usytuowanie siedliska w rozumieniu czysto krajobrazowym. Tereny te, to głównie piaski średnio lub słabo gliniaste V i VI klasy bonitacyjnej. Ponadto charakteryzujące się wysokim stopniem nachylenia. Składniki pokarmowe z takich gleb są nadmiernie wypłukiwane. Stają się one wówczas bardzo wyjałowione. Aby zapobiedz dalszej degradacji danego siedliska należy przeprowadzić dokarmianie w postaci nawożenia mineralnego. Najwłaściwsze będzie zastosowanie nawozów wieloskładnikowych w dawce od 4 do 6 kg na 100 m2 jednorazowo jesienią. Jest to najodpowiedniejsza pora na wykonanie tego zabiegu pielęgnacyjnego, ponieważ konkurencyjność starej darni, jak i chwastów jest wówczas znacznie mniejsza. Ponadto, przed planowanym wiosennym siewem nasion traw, w tym czasie w dużym stopniu poprawią się właściwości fizyko-chemiczne gleby.
Koszenie tak trudnych terenów powinno przebiegać przynajmniej dwukrotnie w trakcie trwania okresu wegetacyjnego (kwiecień-październik) i na wysokości nie mniejszej niż 5 cm. O powodzeniu siewu bezpośredniego decyduje właściwy dobór składników do mieszanek trawnikowych. Powinien on uwzględniać gatunki charakteryzujące się szybkim i trwałym zadarnianiem obsianych powierzchni. Mieszanki przeznaczone do obsiewu miejsc specjalnych w przemyśle drogowym powinny cechować się także wysoką odpornością na suszę, odpornością na mróz i długotrwałym zaleganiem okrywy śnieżnej, odpornością na zasolenie. Firma Sowul & Sowul w oparciu o wyżej wymienione cechy wprowadziła na rynek nasienny traw specjalistyczne mieszanki, które wyróżnia wysoka odporność na trudne warunki siedliskowe. AUTOSTRADY PROFI to mieszanki, których komponenty je tworzące cechuje wysoka trwałość oraz zdolność aklimatyzacji w niekorzystnych warunkach bytowych. Z uwagi na swój „schodowy system korzeniowy” nadają się do obsiewu terenów silnie zdewastowanych i narażonych na suszę glebową.

Potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie dla naszego specjalisty

Błąd wypełnienia pola wymaganego
Błąd wypełnienia pola wymaganego Błąd w polu e-mail
Błąd wypełnienia pola wymaganego
Błąd wypełnienia pola wymaganego
Twoja wiadomość została wysłana pomyślnie
Przepraszamy, twoja wiadomość nie została wysłana