Poradnik dla drogownictwa


Metody nowoczesne - Hydroobsiew


Hydroobsiew to metoda natryskowa, dzięki której nasiona traw są równomiernie wymieszane z nawozami wieloskładnikowymi w hydrosiewniku. Następnie za pomocą specjalnych urządzeń (hydropompy) w łatwy sposób rozprowadza się materiał służący do obsiewu konkretnej nawierzchni przy udziale wody. Jest to najszybsza metoda zagospodarowania terenu pełniącego w przyszłości rolę trawnika. Hydroobsiew jest aktualnie najbardziej popularnym sposobem zazieleniania zboczy dróg, skarp, nasypów, jak również pól golfowych, boisk, trawników miejskich, parkowych itp. Oferta firm zajmujących się wykonawstwem tej usługi jest bardzo bogata na rynku. Dzięki tej metodzie można zaoszczędzić nie tylko na kosztach ponoszonych z zagospodarowaniem terenów zielonych, lecz również na czasie i organizacji prac. Zastosowanie hydroobsiewu pozwala także na usunięcie skutków erozji gruntów, w szczególności wodnej i wietrznej. Inną zaletą jest uzyskanie prawidłowej (równomiernej) powierzchni wzrostowej traw.
Ponadto hydroobsiew gwarantuje całkowitą ochronę przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych, jak np. nadmierne i intensywne opady, wiatry, zwierzęta i ptaki. Nie zapominajmy jednak, że wciąż hydroobsiew jest tylko metodą przy zazielenianiu terenów specjalnych i trudnych w utrzymaniu. Główną rolę jednak należy przypisać nasionom traw. Powszechnie wiadomo, że za sukces powodzenia hydroobsiewu odpowiada umiejętny dobór gatunków do obsiewu planowanej nawierzchni trawiastej. Trawy stanowią grupę najbardziej odpornych i estetycznych, jak również wysoce energetycznych pod względem eksploatacyjnym w porównaniu do innych roślin. Wykorzystanie ich w projektowaniu terenów wokół dróg zadecyduje o trwałym i stabilnym zagospodarowaniu obszarów trudnodostępnych. Firma Sowul & Sowul podjęła to wyzwanie i opracowała specjalistyczne mieszanki trawiaste wykorzystywane w drogownictwie przy zastosowaniu metody hydroobsiewu. Składniki tych mieszanek zostały dobrane w taki sposób, aby zagwarantowały szybkie i równomierne wschody tworząc zwartą, silną darń. Komponenty mieszanek wyróżnia niski pokrój, wolne tempo odrostu po skoszeniu, soczyście zielona barwa blaszek liściowych – funkcja reprezentacyjna trawnika jest sprawą priorytetową przy tworzeniu mieszanek. Istotną sprawą jest również wysoka odporność na trudne warunki siedliskowe. Trawy wchodzące w skład mieszanek mają bardzo dobrze rozbudowany system korzeniowy, w związku z tym gatunki te cechuje wysoka odporność na suszę, erozję wodną i wietrzną oraz zasolenie.

Potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie dla naszego specjalisty

Błąd wypełnienia pola wymaganego
Błąd wypełnienia pola wymaganego Błąd w polu e-mail
Błąd wypełnienia pola wymaganego
Błąd wypełnienia pola wymaganego
Twoja wiadomość została wysłana pomyślnie
Przepraszamy, twoja wiadomość nie została wysłana