Zasady korzystania z witryny www.sowul.pl.


 

Właścicielem witryny sowul.pl jest firma Sowul & Sowul Sp. z o.o.

Korzystanie z utworów, informacji i danych umieszczonych w witrynie sowul.pl nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

Poza określonymi w przepisach o prawie autorskim i prawach pokrewnych przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.

Dane i informacje zawarte w witrynie sowul.pl są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.