Pielęgnacja trawnika


Aby utrzymać trawnik w dobrej kondycji nie można zapomnieć o przeprowadzeniu kilku prostych zabiegów pielęgnacyjnych. O jakości murawy decyduje nie tylko prawidłowe założenie trawnika, lecz także regularna i systematyczna pielęgnacja. Bez tych zabiegów na pewno nasz trawnik straci na wartości wizualnej. Do powszechnie stosowanych zalicza się: nawożenie, koszenie, podlewanie, wałowanie, aerację, wertykulację i zwalczanie chwastów.
Trawy pobierają składniki pokarmowe znajdujące się pod powierzchnią gleby do 30 cm głębokości. Niestety ilość składników w glebie jest na ogół niewystarczająca dla pokrycia potrzeb pokarmowych roślin. Dlatego też należy uzupełniać brakujące składniki pokarmowe poprzez nawożenie. W praktyce stosuje się nawożenie mineralne bądź organiczne. Nawożenie azotowe wpływa na utrzymanie jednolitej, ciemnozielonej barwy trawnika. Przyspiesza wegetację, odżywia liście i stymuluje ich wzrost. Roczną dawkę azotu należy rozłożyć na 3-4 razy w zależności od typu użytkowego trawnika. Wiosenne nawożenie należy rozpocząć, gdy temperatura gleby wynosi 50C, a zakończyć wczesną jesienią (na przełomie sierpnia/września). Wyższe dawki azotu zaleca się na trawniki częściej koszone np. sportowe czy dywanowe. Trawniki koszone 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym powinny otrzymywać rocznie 1-1,5 kg N/100 m2. Na trawniki częściej koszone np. ozdobne należy zwiększyć nawożenie azotem do 2,0-2,5 kg N/100 m2, natomiast na trawniki intensywnie eksploatowane np. sportowe zaleca się od 3,0 do 4,0 kg N/100 m2.
Fosfor wpływa na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych, co stymuluje rozwój systemu korzeniowego traw. Nawozy fosforowe można stosować raz na kilka lat, ponieważ fosfor jest pierwiastkiem wolno przenikającym do gleby (po roku dostaje się na głębokość 2-3 cm). Należy je wysiewać najlepiej jesienią w postaci mączki fosforytowej bądź wiosną w formie superfosfatu potrójnego. Nawożenie fosforem zależy od rodzaju gleby i typu użytkowego trawnika. Odpowiednio wyższe dawki (0,8-1,0 kg P2O5/100m2) zaleca stosować się na gleby piaszczyste. Natomiast na gleby zwięzłe dawka powinna wynosić 0,6-0,8 kg P2O5/100m2.
Potas reguluje gospodarkę wodną, zwiększa odporność roślin na choroby i przymrozki. Roczną dawkę potasu, w zależności od typu gleby i intensywności użytkowania trawnika, należy podzielić na 2 razy i stosować np. na przełomie maja/czerwca
i sierpnia/września, Na gleby zwięzłe należy stosować 0,8-1,0 kg K2O/100m2, natomiast na gleby lekkie 1,2-1,6 kg K2O/100m2.
Stosowanie nawozów organicznych jak: kompost, torf, ziemia inspektowa, obornik czy ostatnio osad ściekowy nie jest tak popularne, jak nawożenie mineralne. Nawozy organiczne są źródłem makro i mikroelementów, wpływają na krzewienie traw, ożywiają mikroflorę i mikrofaunę glebową. Ich zalety powinny zostać bardziej docenione.
Koszenie to kolejny ważny zabieg pielęgnacyjny, który wpływa na intensywność krzewienia roślin, żywozieloną barwę i odporność na choroby. Częstotliwość koszenia zależy głównie od przeznaczenia trawnika. Pierwszy raz zaleca się kosić, gdy trawa osiągnie wysokość 10-15 cm w przypadku trawników rekreacyjnych i 8-10 cm na trawnikach sportowych. Koszenie powinno odbywać się regularnie i z zachowaniem odpowiednich wysokości.  Aby utrzymać trawnik w dobrej kondycji nie można zapomnieć o przeprowadzeniu kilku prostych zabiegów pielęgnacyjnych. O jakości murawy decyduje nie tylko prawidłowe założenie trawnika, lecz także regularna i systematyczna pielęgnacja. Bez tych zabiegów na pewno nasz trawnik straci na wartości wizualnej. Do powszechnie stosowanych zalicza się: nawożenie, koszenie, podlewanie, wałowanie, aerację, wertykulację i zwalczanie chwastów.
Trawy pobierają składniki pokarmowe znajdujące się pod powierzchnią gleby do 30 cm głębokości. Niestety ilość składników w glebie jest na ogół niewystarczająca dla pokrycia potrzeb pokarmowych roślin. Dlatego też należy uzupełniać brakujące składniki pokarmowe poprzez nawożenie. W praktyce stosuje się nawożenie mineralne bądź organiczne. Nawożenie azotowe wpływa na utrzymanie jednolitej, ciemnozielonej barwy trawnika. Przyspiesza wegetację, odżywia liście i stymuluje ich wzrost. Roczną dawkę azotu należy rozłożyć na 3-4 razy w zależności od typu użytkowego trawnika. Wiosenne nawożenie należy rozpocząć, gdy temperatura gleby wynosi 50C, a zakończyć wczesną jesienią (na przełomie sierpnia/września). Wyższe dawki azotu zaleca się na trawniki częściej koszone np. sportowe czy dywanowe. Trawniki koszone 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym powinny otrzymywać rocznie 1-1,5 kg N/100 m2. Na trawniki częściej koszone np. ozdobne należy zwiększyć nawożenie azotem do 2,0-2,5 kg N/100 m2, natomiast na trawniki intensywnie eksploatowane np. sportowe zaleca się od 3,0 do 4,0 kg N/100 m2.
Fosfor wpływa na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych, co stymuluje rozwój systemu korzeniowego traw. Nawozy fosforowe można stosować raz na kilka lat, ponieważ fosfor jest pierwiastkiem wolno przenikającym do gleby (po roku dostaje się na głębokość 2-3 cm). Należy je wysiewać najlepiej jesienią w postaci mączki fosforytowej bądź wiosną w formie superfosfatu potrójnego. Nawożenie fosforem zależy od rodzaju gleby i typu użytkowego trawnika. Odpowiednio wyższe dawki (0,8-1,0 kg P2O5/100m2) zaleca stosować się na gleby piaszczyste. Natomiast na gleby zwięzłe dawka powinna wynosić 0,6-0,8 kg P2O5/100m2.
Potas reguluje gospodarkę wodną, zwiększa odporność roślin na choroby i przymrozki. Roczną dawkę potasu, w zależności od typu gleby i intensywności użytkowania trawnika, należy podzielić na 2 razy i stosować np. na przełomie maja/czerwca
i sierpnia/września, Na gleby zwięzłe należy stosować 0,8-1,0 kg K2O/100m2, natomiast na gleby lekkie 1,2-1,6 kg K2O/100m2.
Stosowanie nawozów organicznych jak: kompost, torf, ziemia inspektowa, obornik czy ostatnio osad ściekowy nie jest tak popularne, jak nawożenie mineralne. Nawozy organiczne są źródłem makro i mikroelementów, wpływają na krzewienie traw, ożywiają mikroflorę i mikrofaunę glebową. Ich zalety powinny zostać bardziej docenione.
Koszenie to kolejny ważny zabieg pielęgnacyjny, który wpływa na intensywność krzewienia roślin, żywozieloną barwę i odporność na choroby. Częstotliwość koszenia zależy głównie od przeznaczenia trawnika. Pierwszy raz zaleca się kosić, gdy trawa osiągnie wysokość 10-15 cm w przypadku trawników rekreacyjnych i 8-10 cm na trawnikach sportowych. Koszenie powinno odbywać się regularnie i z zachowaniem odpowiednich wysokości.