ROŚLINY BOBOWATE GRUBONASIENNE (STRĄCZKOWE)

Od kilku lat rośnie zainteresowanie nasionami roślin bobowatych grubonasiennych (dawniej
strączkowe). Dopłaty bezpośrednie zachęcają rolników do ich uprawy. Firma Sowul & Sowul wprowadziła
do swojej oferty gatunki i odmiany, które z powodzeniem dają sobie radę w trudnych
warunkach Polski północno-wschodniej:

ŁUBIN WĄSKOLISTNY

TANGO

• odmiana o wysokiej odporności na fusarium, antraknozę i szarą plamistość liści
• ze względu na wysoką zawartość białka, może być z powodzeniem stosowana w skarmianiu zwierząt, w mieszankach paszowych i koncentratach razem z łubinem żółtym i grochem, wartość żywieniowa (29,6% białka)
• charakteryzuje się najmniejszym spadkiem plonu w warunkach suszy
• wczesna, mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu
• odmiana o białych kwiatach i nasionach
• zalecana do uprawy na terenie całego kraju, a w szczególności w 8 województwach: lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

    Wysoki i stabilny plon    

BORUTA

• odmiana pastewna, nasienna, średniowczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu
• strąk całkowicie niepękający, rośliny rozgałęziające się, kwiat koloru kremowego
• nasiona białe, przeciętnej wielkości, o znacznie podwyższonej zawartości białka (często powyżej 35,5%) i bardzo niskiej zawartości alkaloidów
• nadaje się szczególnie do wysiewu w mieszankach z pszenżytem
• tolerancyjna na choroby fuzaryjne
• wymagana obsada 90-100 roślin/m2 co najczęściej daje normę wysiewu 140-155 kg/ha

    Na wczesny zbiór i poplon    

REGENT

• odmiana pastewna, najsłodsza ze wszystkich odmian
• rozgałęziające się pędy o zredukowanej długości gwarantują wyższe plony niż odmian nierozgałęziających się, a jednocześnie zapewniają równomierne dojrzewanie,
• odmiana bardzo wczesna i niewrażliwa na opóźnienie siewu
• zalecana do uprawy w całym kraju włącznie z pasem przymorskim i północną częścią Warmii i Mazur
• rośliny o przeciętnej wysokości, bardzo sztywne, strąk odporny na pękanie
• nasiona średniej wielkości, koloru szarego, o bardzo niskiej zawartości alkaloidów
• wymagana obsada 110 roślin/m2 – 140-160 kg/ha

    Wczesne i równomierne dojrzewanie     

GROCH SIEWNY

MECENAS

• odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna, średniowysoka, wczesna, wysoko plonująca
• wyróżnia się bardzo dużą sztywnością łodygi co powoduje, że jest najmniej wylegającą odmianą grochu
• należy do czołowych odmian pod względem równomierności dojrzewania
• mało wrażliwa na choroby, w tym szczególnie na mączniaka rzekomego
• zaletą odmiany jest niższa od przeciętnej masa tysiąca nasion co znacznie zmniejsza koszty wysiewu
• jako jedna z nielicznych charakteryzuje się obniżoną zawartością włókna w nasionach (najniższa ze wszystkich odmian)
• nasiona żółte bez znaczka, o nieco wyższej od przeciętnej zawartości białka, przydatne na cele jadalne i paszowe
• wymagana obsada 105 roślin/m2 – 240-250 kg/ha

    Najsztywniejszy ze wszystkich grochów    

MILWA

• bardzo plenna odmiana pastewna (grochopeluszka), wąskolistna
• rośliny o wysokości 75-80 cm, o bardzo sztywnej łodydze, praktycznie niewylegające, pod tym względem dystansuje pozostałe odmiany grochu pastewnego
• odmiana wcześnie i bardzo równomiernie dojrzewająca do uprawy w całym kraju
• mało wrażliwa na mączniaka rzekomego i bardzo tolerancyjna na szarą pleśń
• kwiat różowy, nasiona jasno-brązowe, MTZ około 250 g, zawartość białka ok. 22,5%
• wymagana obsada 110 roślin/m2

    Doskonały do mieszanek zbożowych