Nawożenie trawnika


Konieczne jest systematyczne nawożenie trawnika. W roku siewu, stosujemy przedsiewne nawozy wieloskładnikowe (Azofoska, Polifoska) na tydzień przed wysiewem nasion, w dawce ok. 4kg/100m2. W następnych latach, wczesną wiosną i jesienią, stosujemy nawozy fosforowe i potasowe w dawce O,6-O,8kg P2O5 i 8,0-1,2 K2O (100m2)rok. Azot wysiewamy wczesną wiosną i w zależności od intensywności użytkowania trawnika 1,5-4kg N/100m2/rok. Nawozy azotowe wysiewa się co 3-4 koszenie, zawsze po skoszeniu i usunięciu trawy.