Nawadnianie trawnika


Jednym z czynników, od których zależy powodzenie w uzyskaniu ładnego trawnika, jest utrzymanie odpowiedniego stanu wilgotności gleby dobrego rozkrzewienia się traw. Najlepiej nawadnianie przeprowadzać w godzinach rannych (mniejsze ryzyko rozwoju chorób grzybowych). Nawadnianie powinno być obfite, ale nie za częste (1-2 razy w tygodniu) tak, aby woda przenikała na głębokość 5 cm.