Mieszanka przyszłości na zmiany klimatyczne-luśka


Mieszanka kośna Luśka

Mieszanka przyszłości na zmiany klimatyczne.


 Wojciech Lewandowski- Doradca Agrotechniczny 


                     Zmiany klimatyczne zachodzące w ostatnich latach w całej Europie, charakteryzujące się: długotrwałymi suszami, zawirowaniami na rynku soi oraz represjami związanymi ze stosowaniem pasz treściwych, genetycznie modyfikowanych. Zmusiły one wielu hodowców do zmian żywieniowych w swoich oborach. Model żywieniowy oparty wyłącznie na kiszonce z kukurydzy oraz wysokobiałkowej paszy treściwej zbogacanej aminokwasami z tak zwanego „wora”, w wielu gospodarstwach stał się zupełnie nieekonomiczny ze względu na koszt pasz i utrzymania w dobrej kondycji zdrowotnej stada. Zmiany te wymusiły na hodowcach szukania rozwiązań, mających za zadanie poprawę zdrowotności zwierząt, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności stada mieszczące się w ramach ekonomii. Dzięki szkoleniom na terenie całego kraju pod egidą najwybitniejszych profesorów oraz dzięki praktycznym doświadczeniom prowadzonym na gospodarstwach na polskie pola wróciła lucerna.


                W ostatnich trzech latach struktura zasiewów lucerny i mieszanek traw o znacznym jej udziale wzrosła niemal dwukrotnie. Lucerna wytwarzająca bardzo głęboki system korzeniowy jest odporna na przedłużające się susze, a w Europie jest gatunkiem wolny od GMO.  Co ważne wysokobiałkowe pasze z lucerny charakteryzują się korzystnym składem mineralnym, zawartością  aminokwasów egzogennych, soli mineralnych, mikroelemenów i przede wszystkim witamin alfatokoferoli i beta-karotenu.


                   Cechą kluczową w doborze lucerny w gospodarstwie nie powinna być cena, lecz prawidłowa odmiana dobrana do danego stanowiska. Chęć łatwego zysku popycha nieuczciwych sprzedawców do proponowania odmian lucerny, zupełnie nieodpowiednich do polskich warunków, a zakup nasion niekwalifikowanych niesie ze sobą ryzyko zachwaszczenia stanowiska chwastami trudnymi do zwalczenia.

Cechami kluczowymi dla wysiewanej lucerny jest nie tylko ich plonowanie, czy wysokość białka, ważna jest liczba spoczynku oraz zimotrwałość. Dlatego też skupiajmy się na lucernach rekomendowanych odpornych na wymarzanie.


                Pomimo szeregu zalet wynikających z produkcji wysokobiałkowych pasz z lucerny, samo ich przygotowanie jest procesem trudnym i wymaga dużej precyzji oraz dobrej pogody. Na przestrzeni lat powstało kilkanaście modeli prawidłowej uprawy lucerny, jednakże na czynnik pogodowy wpływu nie mamy. Cóż nam po odpowiednio przygotowanym polu, dobrej odmianie, kiedy przed samym ścięciem pogoda nie pozwala nam wjechać w pole i lucerna przekwita tworząc twarde łodygi, które przebijają folie. Odpowiedzią na zaistniały problem w wielu gospodarstwach jest, dobranie do lucerny roślin dodatkowych wysokich traw między innymi życic czy festulolium. Dodatek wysokich traw tworzy swego rodzaju otulinę dla twardych łodyg w lucernie, zmniejszając ryzyko przerwania foli zaś cukier zawarty w życicach poprawia smakowitość paszy i ułatwia zakiszanie.


                 Z obserwacji na plantacjach lucerny wysiewanych w czystym siewie nawożonych przedsiewnie obornikiem, zaobserwowano znaczny udział komosy w pierwszym pokosie. Komosa której nasiona są w ziemi, od lat wykorzystując spokojny wigor lucerny rzuca się na stanowisko pogarszając pierwszy pokos, do tego stopnia, że nie jednokrotnie nadaje się on tylko do utylizacji. (Komosa po ścięciu pierwszego pokosu nie odrasta). Nie chcąc tracić pierwszego pokosu oraz zapobiec udziału komosy podczas pierwszego pokosu, rolnicy często wysiewają lucernę z dodatkiem zbóż. Najczęściej jest to jęczmień, który ma za zadanie wstrzymać rozwój komosy i być rośliną podporową dla lucerny. To dobre rozwiązanie jednakże „jednopokosowe”, ale stosując zamiast jęczmienia dodatek życic do lucerny uzyskujemy ten sam efekt jak z jęczmieniem, tj. roślinę ochroną wstrzymującą chwasty, lecz kosić tą mieszankę (życice) będziemy minimum 3 lata.

Dodatek lucerny do traw ma również niebagatelny wpływ w mokrych latach. Lucerna tworzą system korzeniowy sięgający nawet powyżej 3 metrów w głąb ziemi, doskonale radzi sobie w latach suchych pobierając wodę głębokich partii ziemi aniżeli w latach bardzo mokrych w których choruje. Dodatek traw, a zwłaszcza tymotki do lucerny sprawia, lepsze wykorzystanie wody. Daje nam to bardzo bogaty objętościowy pokos energetyczno białkowy.


Podsumowując wysiew lucerny z trawami to: gwarancja dobrego zbilansowanego pod względem białka i energii pokosu niezależnie od warunków atmosferycznych. To połączenie idealnie łączące w sobie cechy wysokowydajnej mieszanki kośnej ze wszystkimi zaletami lucerny, dzięki czemu możemy ograniczyć udział w dawce pokarmowej pasz treściwych oraz witamin, a tym samym poprawić dochód gospodarstwa.Artykuł z katalogu nasiennego 2020 rok.