Krasula dobra do podsiewu użytków zielonych


Krasula dobra do podsiewu użytków zielonych

dr hab. Eliza Gaweł :Zakład Uprawy Roślin Pastewnych

INiG – PIB Puławy


                  Zadbana, zwarta ruń użytków zielonych prawidłowo użytkowana i pielęgnowana jest głównym i najtańszym źródłem paszy objętościowej w gospodarstwach rolnych produkujących mleko i żywiec wołowy. Zwłaszcza w warunkach ekologicznego gospodarowania ruń użytków zielonych ma szczególne znaczenie gdyż w okresie wegetacyjnym może być jedyną paszą objętościową dostarczającą wypasanym zwierzętom cennego białka i włókna, wolnego od GMO. Wypas zwierząt roślinożernych na runi użytku zielonego wpływa na nie korzystnie, poprawia ich kondycję, samopoczucie, podnosi odporność na choroby w porównaniu z chowem alkierzowym. Aby produkcja mleka i żywca wołowego była opłacalna konieczny jest wysoki poziom plonów i dobra jakość runi użytków zielonych. W związku z tym, aby poprawić produktywność i wzbogacić skład pokarmowy oraz mineralny paszy, przeprowadza się renowację (podsiew) runi niskoplonującej, zachwaszczonej i zaniedbanej wartościowymi gatunkami roślin bobowatych drobnonasiennych i traw wprowadzanych do runi.                                                Fot.1. Stado bydła mięsnego Angus utrzymywane w systemie ekstensywnym.  Fot.2 Bydło szkockie rasy Highland utrzymywane na pastwisku przez cały rok. (Bydło jest hodowane przez Zakład Doświadczalnym Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy Puławy- "Kępa)                   W badaniach realizowanych w latach 2013-2016, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowego Instytutu Badawczego w Grabowie określano produktywność i jakość paszy odnowionej runi użytku zielonego oraz zweryfikowano przydatność do renowacji niektórych krajowych mieszanek bobowato-trawiastych sprzedawanych przez firmy nasienne jak np.: Krasula + 3,5 kg koniczyny białej oraz mieszanka - 1 i mieszanki autorskiej - 2.

W badaniach zastosowano mieszanki kośno-pastwiskowe przeznaczone na gleby okresowo posuszne. Wybrano mieszanki trwałe nadające się do wieloletniego użytkowania takie jak: Krasula + 3,5 kg nasion koniczyny białej w skład której z roślin bobowatych wchodziło 5% koniczyny łąkowej i 5% lucerny siewnej (łącznie wraz z koniczyna białą 18% roślin bobowatych); mieszanka 1 – przeznaczona do zasiewu w najtrudniejszych warunkach glebowych i klimatycznych, na okres nawet 15-letniego wypasu zwierząt, do kośno-pastwiskowego użytkowania o łącznym udziale lucerny siewnej i koniczyny białej wynoszącym 15%; mieszanka 2 (autorska) przeznaczona na warunki suchsze w skład której wchodziła lucerna mieszańcowa 20%, koniczyna łąkowa 20% i koniczyna biała 10% (50% łączny dział roślin bobowatych w wysianej mieszance nasion).


Mieszanki bobowato - trawiaste

Mieszanki zasiano 20.06.2013 r. po ulewnych deszczach, w glebę wilgotną. Nasiona skiełkowały już po 7 dniach bo warunki wilgotnościowe były sprzyjające. W pierwszym roku użytkowania (2014) suma opadów w okresie wegetacji przekraczała średnią z wielolecia, ale ich rozkład był niekorzystny. W dwóch kolejnych latach użytkowania (2015 i 2016 r.) roślinom brakowało wilgoci zwłaszcza latem, co przyczyniło się do zbioru 3 odrostów runi w drugim i trzecim roku użytkowania i przyspieszyło zakończenie doświadczenia.


                                                                                          Mieszanki bobowato - trawiaste
Rys: Łączny za 3 lata użytkowania plon suchej masy porównywanych mieszanek bobowato-trawiastych oferowany zwierzętom i paszy pobranej w warunkach doświadczenia konwencjonalnego.
                                                                                       Mieszanki bobowato - trawiaste
Rys: Łączny za 3 lata użytkowania plon suchej masy porównywanych mieszanek bobowato-trawiastych oferowany zwierzętom i paszy pobranej w warunkach doświadczenia ekologicznego.Skład mieszanek bobowato - trawiasych:


K - mieszanka Krasula (firma Sowul & Sowul Sp. Z o.o.) o składzie: życica trwała (25,7%), życica wielokwiatowa (9,19%), tymotka łąkowa (13,79%), kupkówka pospolita (9,19%), kostrzewa czerwona (9,19%), kostrzewa trzcinowa (9,19%), kostrzewa owcza (4,59%), koniczyna łąkowa (4,59%), lucerna siewna (4,59%), mietlica biaława (1,83%), + 3,5 kg·ha-1 koniczyny białej (odmiana Romena; 8,11%), w której było łącznie 18% roślin bobowatych;


2 - Mieszanka: życica trwała (40,0%), życica wielokwiatowa (10,0 %), kostrzewa trzcinowata (15,0%), kostrzewa łąkowa (5,0%), tymotka łąkowa (5,0%), wiechlina łąkowa (5,0%), festulolium (5,0%), lucerna siewna (10,0%) i koniczyna biała (5,0%), o łącznym udziale roślin bobowatych 15%;


1 – mieszanka autorska: koniczyna biała odm. Barda (10%), lucerna mieszańcowa odm. Radius (20%), koniczyna łąkowa odm. Milena (20%) (rośliny bobowate razem stanowiły 50%), życica trwała odm. Artemis (15%), kupkówki pospolitej odm. Amila (15%), kostrzewy łąkowej odm. Anturka (10%), festulolium odm. Agula 10% ilości wysiewu w siewie czystym, roślin bobowatych łącznie w tej mieszance wysiano 50% normy wysiewu w siewie czystym.Artykuł z katalogu nasiennego 2019 rok.