Koszenie


Pierwsze koszenie trawnika wykonujemy przy wysokości 10-12cm (mieszanka SPORT) i 8-10 cm (mieszanka gazon, trawnik dekoracyjny), trawę skracamy o połowę wysokości tj. do 5 cm. Następne koszenia wykonujemy przy użytkowaniu SPORT do wysokości 3cm i przy użytkowaniu gazon 3,5-4cm. Skoszoną trawę starannie usuwamy z trawnika. Przy zbyt dużej wysokości trawnika skracanie powinno być stopniowe, nie należy od razu kosić nisko. Zbyt niskie koszenie działa szkodliwie, naraża rośliny na uszkodzenia, zwiększa podatność na choroby. Koszenie musimy przeprowadzać starannie, nóż kosiarki powinien być ostry. Tępy nóż uszkadza, blaszki liściowe, co powoduje gorszy wygląd trawnika. Nie kosimy trawnika mokrego. W okresie suszy ograniczamy koszenia. Ostatnie koszenie przed zimą należy wykonać do połowy października na wysokość 3-4cm.