Sowul & Sowul

Koszenie - termin zbioru

Wyznaczenie optymalnego terminu zbioru runi jest jednym z czynników decydujących o ilości i jakości paszy pozyskiwanej z użytków zielonych.

Pastwiska
Gdy odrost osiąga 17-23 cm jest to tzw. dojrzałość pastwiskowa, a uzyskany plon sięga na dobrych pastwiskach 10 t zielonki z ha. Pierwszy wypas należy rozpocząć już przy wysokości 10-12 cm ze względu na szybki odrost runi. Wskaźnikiem fenologicznym jest kwitnienie mniszka pospolitego.

Opóźnienie terminu rozpoczęcia wypasu skutkuje pogorszeniem stopnia wykorzystania pastwiska poprzez pozostawianie niedojadów.

Łąki
Ruń łąkową przeznacza się głównie na konserwację, dąży się przy tym do zebrania jak najwyższego plonu. W tym celu zwleka się ze zbiorem. Następstwem opóźnienia terminu zbioru jest wiele niekorzystnych zjawisk:

 

- pogorszenie składu chemicznego paszy - spadek zawartości białka i energii

 

- obniżenie strawności i smakowitości paszy

 

- zwiększenie strat - obłamywanie i wykruszanie wartościowych części roślin

 

- wzrost udziału szkodliwych drobnoustrojów w sporządzanych kiszonkach

 

- zmniejszenie szybkości oddawania wody przez ścięte rośliny

 

- rozluźnienie darni

 

- rozprzestrzenianie się chwastów wcześnie wydających nasiona.

 

Przyjmuje się, że do koszenia należy przystąpić w momencie wykłoszenia się 50% pędów generatywnych traw dominujących w runi łąkowej. Optymalna wysokość koszenia wynosi 5-6 cm.

 

Wyszczególnienie Termin koszenia pierwszego odrostu
Kłoszenie Początek kwitnienia Pełnia kwitnienia
Zawartość energii (MJ/kg s.m.) 6,4 6,0 5,8
Plon energii (MJ/ha) 22400 24000 26560
Dzienne pobranie paszy podstawowej przez krowę (kg s.m.) 13 12 11
Dzienna wydajność mleczna z paszy podstawowej od krowy (kg) 14,3 11,3 8,5
Produkcja mleka z paszy podstawowej
(kg / 210 dni)
3003 2373 1785
*Wpływ terminu koszenia pierwszego odrostu runi łąkowej na jakość paszy i produkcja mleka (Rieder,1996r.)