Kontraktacja nasion Bydgoszcz

Warto kontraktować trawy nasienne Bydgoszcz

 

W latach 70-tych i do końca lat 80-tych XX wieku Polska była drugim krajem w Europie pod względem produkcji oraz eksportu traw nasiennych.  Areał upraw traw nasiennych w Polsce w najlepszych latach obejmował ok. 65.000 ha, z których ok. 75% produkcji było przeznaczone na eksport. Na skutek zmian ustrojowych do 2004r.  areał ten w Polsce spadł do ok. 6.000 ha, a w efekcie Polska ze znaczącego eksportera stała się importerem. Obecnie z krajów europejskich dużymi producentami są Dania, Holandia, Niemcy i Francja, a z krajów południowych Czechy i Węgry.

 

Zachęcamy do kontraktacji z naszą firmą. W tym celu wypełnij formularz a my zajmiemy się resztą :-)

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane Nieprawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Twoja wiadomość została wysłana pomyślnie
Twoja wiadomość nie została wysłana

 Warto kontraktować trawy nasienne Bydgoszcz

W latach 70-tych i do końca lat 80-tych XX wieku Polska była drugim krajem w Europie pod względem produkcji oraz eksportu traw nasiennych.  Areał upraw traw nasiennych w Polsce w najlepszych latach obejmował ok. 65.000 ha, z których ok. 75% produkcji było przeznaczone na eksport. Na skutek zmian ustrojowych do 2004r.  areał ten w Polsce spadł do ok. 6.000 ha, a w efekcie Polska ze znaczącego eksportera stała się importerem. Obecnie z krajów europejskich dużymi producentami są Dania, Holandia, Niemcy i Francja, a z krajów południowych Czechy i Węgry.

 

Według danych z UE od dwóch lat obszar uprawy traw nasiennych w Polsce stale się powiększa i jest to trend właściwy oraz korzystny. W dobie ogólnoświatowego wzrostu produkcji zbóż szczególnie w Rosji i na Ukrainie, uprawa traw nasiennych staje się ciekawą i opłacalną alternatywą. Najlepsi producenci osiągają plony w zależności od gatunku i odmiany dochodzące do 2 ton z ha, przy średniej na poziomie 1 tony z ha. Przy cenach rzędu 4,00 – 5,00 zł za kilogram i analizie kosztu produkcji zbóż paszowych okazuje się, że uprawa traw stanowi bardzo istotny składnik przychodu gospodarstw. Należy podkreślić, że wiele z uprawianych traw przy mniejszych plonach osiąga ceny wyższe, gwarantując 4-6 tysięcy zł przychodu z 1 ha.

 

Decyzja o podjęciu uprawy traw nasiennych powinna być poprzedzona analizą reżimu technologicznego. Ważne są:

dobór odpowiedniego płodozmianu – trzeba tutaj pamiętać, że trawy pozostawiają bardzo dobre stanowisko pod inne rośliny, poprawiają strukturę gleby, a w przypadku kontraktacji wieloletniej znacząco zwiększają udział próchnicy,

dobór odpowiedniego gatunku i odmiany przystosowanego do naszych warunków klimatycznych i glebowych,

odpowiedni termin i sposób siewu oraz zbioru.

Poza tym trzeba przeanalizować swoje możliwości w zakresie:

posiadanego sprzętu – siewniki, opryskiwacze, pokosówki i kombajny itp.,

możliwości dosuszania zebranych nasion,

możliwość wstępnego lub dokładnego czyszczenia. 

Uprawa traw nasiennych jest produkcją bardzo opłacalną. Jednakże wiąże się  z koniecznością posiadania doświadczenia, często przekazywanego z pokolenia na pokolenie lub koniecznością nauki dla nowych producentów. Niezbędną wiedzę można uzyskać przy współpracy z firmą nasienną, z którą warto zawrzeć umowę kontraktacyjną. W ramach takiej umowy  firma świadczy wielostronną pomoc swoim kontrahentom.


Taka umowa z firmą Sowul & Sowul daje następujące korzyści:

zakup pewnego materiału siewnego pozbawionego obcych gatunków i chwastów,

fachowe doradztwo – opieka nad plantacją w trakcie wegetacji,

wcześniejsza informacja co do oczekiwanych parametrów nasion,

możliwość konsultacji z wysokiej klasy specjalistami,

lustracje plantacji w celu otrzymania koniecznych świadectw,

pewność zbytu wyprodukowanych nasion,

pewność ceny sprzedaży przez zagwarantowane w umowie ceny minimalne.

Obecnie w perspektywie wycofania używanych od lat w produkcji  nasiennej środków – Reglone i Roundup oraz ich zamienników trzeba koniecznie rozważyć powrót do techniki zbioru stosowanej przed laty. Wprowadzenie zbioru 2-fazowego, wiąże się z tzw.  kładzeniem traw nasiennych na pokos. Wcześniej stosowany zbiór 1-fazowy w perspektywie 2 lat przejdzie do historii. 2-fazowy system zbioru daje możliwość naturalnego dosuszania traw, co ma ogromny wpływ na parametry kiełkowania takich nasion i często obniża koszty. Taki rodzaj zbioru poprawia jakość nasion i wpływa na wyższe ceny uzyskiwane w eksporcie. Rolnicy i  firmy produkujące maszyny już dziś powinni zająć się tematem zaopatrzenia sektora w wydajny i tani sprzęt do robienia pokosu nie tylko traw, ale również rzepaku. Najnowsze badania potwierdzają, że uprawa traw nasiennych jest świetnym zabezpieczeniem przed zmianami klimatu. Jest to związane z możliwością prowadzenia upraw wieloletnich. Ci rolnicy, którzy pierwsi się w tym wyspecjalizują osiągną w przyszłości najlepsze efekty ekonomiczne.

 

Reasumując uprawa traw nasiennych jest opłacalną produkcją, stanowiącą istotny składnik przychodów gospodarstwa. Na świecie rolnicy uprawiający trawy nasienne są uważani są za elitę i darzeni wielkim zaufaniem przez banki i dostawców środków do produkcji rolnej. Odpowiedni klimat oraz sprzyjające warunki glebowe predysponują Polskę do produkcji praktycznie wszystkich gatunków oraz odmian traw nasiennych. Szacuje się, że już przy przychodzie rzędu 3.000 – 4.000 zł z ha lub gdy ten przychód stanowi równoważnik ok. 6 ton pszenicy paszowej warto poważnie zastanowić się nad tym rodzajem produkcji.

 

Dariusz Księżak – Specjalista do spraw kontraktacji

 

Zachęcamy do kontraktacji z naszą firmą. W tym celu wypełnij formularz a my zajmiemy się resztą :-)

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane Nieprawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Twoja wiadomość została wysłana pomyślnie
Twoja wiadomość nie została wysłana

Co to jest kontaktacja nasion Bydgoszcz- definicja :


Definicja kontraktacji zawarta jest w artykule 613 kodeksu cywilnego. Zapisy zaś, dotyczące umowy kontraktacji, możemy znaleźć w paragrafach artykułów 613-626. Wynika z nich jasno, że przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć oraz dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju. Kontraktujący zaś zobowiązuje się te produkty odebrać w umówionym wcześniej terminie oraz zapłacić uzgodnioną wspólnie z producentem rolnym cenę (przy czym – co istotne – ustalając stawkę, nie mogą oni stosować zapisów niezgodnych z przepisami określającymi ceny sztywne, maksymalne lub minimalne). Ponadto kontraktujący musi spełnić, określone w umowie świadczenia dodatkowe takie jak na przykład: zapewnienie producentowi rolnemu możliwości nabycia określonych środków produkcji i uzyskania pomocy finansowej czy pomoc agrotechniczna i zootechniczna. Umowa kontraktacji musi być zawarta na piśmie.


Jakie nasiona kontraktujemy w Bydgoszcz?


Nasion traw:

  - Życice : Stoper.pdf, Stadion.pdf, Rela.pdf, Bokser.pdf, Berkut.pdf, Bajka.pdf, Aut.pdf

  - Kostrzewy : Pasja.pdf, Justa.pdf, Espro.pdf, Rapsodia.pdf, Czerwona-Dark.pdf

  - Tymotki : Laków.pdf, Kaba.pdf

  - Kupkówki : Berta.pdfBepro.pdf

  - Wiechliny : Sojka.pdfJarotka.pdfBila.pdf


Zbóża siewne


Nasion bobowatych:

 Drobnonasiennych

  - Koniczyna czerwona : Raba.pdf, 

  - Koniczyna biała : Rozeta.pdf

  - Facelia

 Grubonasiennych

  - Łubin

  - Bobik

  - Groch

  - Peluszka


Nasion ekologicznych