Kompleksowa pielęgnacja

Kompleksowa pielęgnacja

 

Trawniki z przeznaczeniem urbanistycznym są bardzo często intensywnie użytkowane.
W ten sposób osiąga się wysoki efekt estetyczny. Związane jest to jednak z włożeniem dużego wysiłku w utrzymanie tego typu terenów zielonych. Pielęgnacja trawników obejmuje bardzo wiele zabiegów, m.in. koszenia, grabienia, usuwania chwastów, śmieci i odpadów, nierówności, stosowania nawożenia, spulchniania, skaryfikacji, jak również walki z chorobami i szkodnikami. Tak kompleksowa pielęgnacja wymaga także wielokrotności w stosowaniu, a przede wszystkim regularności. Jednakże w przypadku trawników intensywnie użytkowanych częstotliwość wykonywania powyższych czynności ulega zmianie na przełomie roku. Najczęstszym zabiegiem pielęgnacyjnym na tego typu powierzchniach jest koszenie i usuwanie ściętej roślinności. Znaczące jest także podlewanie – w miarę stworzonych możliwości, jak również nawożenie. Raz bądź dwa do roku można stosować pozostałe zabiegi.