Sowul & Sowul

Mieszanki traw na drogi i autostrady

Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu przydrożnych pasów zieleni, skarp itp. powinny charakteryzować się wysoką odpornością na suszę, zimotrwałością (odporność na mróz i zaleganie okrywy śnieżnej), odpornością na zasolenie. Powinny trwale stabilizować grunt (szybkie wschody i duża żywotność). Wysiew nasion traw jest zwieńczeniem kosztownych prac ziemnych.

 

Źle dobrana mieszanka traw lub nasiona o wątpliwej jakości, mogą doprowadzić do dotkliwych strat związanych z koniecznością ponownego zasiewu lub wręcz odbudowy zniszczonych przez wodę powierzchni (obsunięcia skarp).

 

Firma Sowul & Sowul, opierając się na wiedzy dotyczącej poszczególnych gatunków traw i wieloletnim doświadczeniu, opracowała specjalistyczne mieszanki traw przeznaczone dla drogownictwa.

 

 

 

Mieszanka drogowa AUTOSTRADA „PROFI”

 

Szybko i trwale zadarnia obsiane powierzchnie. Przeznaczona na stanowiska o dostatecznym uwilgotnieniu. Stosowana do obsiewu pasów zieleni przy drogach. Na suchszych stanowiskach mniej trwała. Trwałość min. 3 lata. Norma wysiewu 1 kg/40 m2

 

kostrzewa trzcinowa 25%
życica trwała  30%
wiechlina łąkowa  10%
życica wielokwiatowa 10%
kostrzewa czerwona rozłogowa 25%

 

Mieszanka dostępna w opakowaniach 20kg

 

Wymienione mieszanki składają się z 5 gatunków traw, do 8 odmian każdy. Komponenty wchodzące w skład mieszanek wyróżnia silna budowa systemu korzeniowego. Świadczy to o wysokiej zdolności aklimatyzacji w niekorzystnych warunkach siedliskowych, dzięki czemu mieszanki nadają się do obsiewu terenów silnie zdewastowanych. W stałej ofercie firmy Sowul & Sowul znajduje się mieszanka AUTOSTRADA „OPTY”.

 

Pozostałe mieszanki są produkowane na specjalne zamówienie.

 

Oferujemy Państwu doradztwo i nadzór nad zagospodarowaniem terenów zielonych!