Choroby traw

Choroby traw


Trawy nie stanowią wyjątku i również nie są zabezpieczone przed porażeniem czynnikiem chorobotwórczym. Są atakowane przez rozmaite choroby, wywołujące duże szkody gospodarcze. Choroby traw zwykle są wywoływane przez nieodpowiednie warunki środowiskowe, np. nadmiernie suche bądź nadmiernie wilgotne podłoże, silnie kwaśny lub zasadowy odczyn gleby, niedobór bądź całkowity brak odpowiednich składników odżywczych w glebie, nadmierne nawożenie – zwłaszcza azotem. Są także sytuacje kiedy
to choroby wywołane są przez inne organizmy, najczęściej grzyby, które są niezdolne do fotosyntezy i odżywiają się kosztem tkanek rośliny żywicielskiej. Obserwując ewentualne zmiany na trawniku powinniśmy jak najszybciej zasięgnąć rady specjalisty, który oceni sytuację i zaproponuje odpowiednią metodę walki z chorobą.

Właściwa diagnoza + skuteczne środki zaradcze = gwarancja uzyskania pięknego trawnika!!!