Alternatywa dla kukurydzy.

W ostatnich latach coraz większe zagrożenie dla plantacji kukurydzy stanowią dwa szkodniki, Omacnica prosowianka oraz Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa.

Zasięg występowania Omacnicy prosowianki w Polsce wzrasta z roku na rok. Jej szkodliwość związana jest z intensywnym żerowaniem larwy na łodygach i kolbach rośliny. W rejonach intensywnej uprawy kukurydzy, uszkadza od 50-80% roślin. Jest obecnie uważana za jednego z najważniejszych szkodników kukurydzy.

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa stopniowo rozprzestrzenia się od południa Polski. W roku 2013 zanotowano już przypadek pojawienia się stonki w rejonie województwa Podlaskiego. Straty w plonie powodowane przez tego szkodnika mogą sięgać od 10-40%. Żerująca larwa stonki uszkadza system korzeniowy rośliny, doprowadzając do słabego wykształcenia się kolby oraz w przypadku podgryzienia korzeni podporowych – do wywracania się roślin pod wpływem wiatru.

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa zaliczana jest do organizmów kwarantannowych. Jej pojawienie wiąże się to z ustanowieniem w miejscu wykrycia tego szkodnika dwóch stref:

Strefa porażenia (obejmuje obszar co najmniej 1 km w promieniu miejsca uprawy)
Zakaz uprawy kukurydzy przez 2 kolejne lata lub 1 raz w 3-letnim płodozmianie
Strefa bezpieczeństwa (obejmuje obszar co najmniej 5 km w promieniu miejsca uprawy)
Uprawa kukurydzy jest dozwolona 1 raz w 2-letnim płodozmianie
Szkodliwość Omacnicy prosowianki i Zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej wzrasta znacząco w przypadku uprawy kukurydzy w monokulturze (nawet 2 letniej!).
W celu ograniczenia występowania powyższych szkodników wskazane jest przeorywanie ściernika kukurydzianego po zbiorze przed zimą, a także wprowadzenie płodozmianu. Odpowiednim płodozmianem może być uprawa wysokoenergetycznych mieszanek traw, bazujących na życicy wielokwiatowej ( gatunek 2-letni) i westerwoldzkiej (gatunek 1-roczny).

Są to gatunki traw charakteryzujące się najwyższych plonowaniem i zawartością energii (cukrów) wśród traw pastewnych.

Plon suchej masy kukurydzy (cała roślina) – 140-240 dt/ha
Plon suche masy życicy wielokwiatowej – 160-200 dt/ha
Dodatkowo, życica wielokwiatowa i westerwoldzka bardzo dobrze sprawują się w mieszance z koniczyną czerwoną (łąkową), znacząco podnosząc zawartość białka w zielonce i kiszonce, bilansując w ten wysoką zawartość energii (cukru) w trawach.
Przykładowa mieszanka: mieszanka ROKITA