Opisy łubinu.
Łubin Boruta
Łubin Regent
Łubin Dalbor

 

W sprawach kontraktacyjnych prosimy o kontakt:

Patryk Pawlak tel: 607-770-890