Mieszanki traw na drogi i autostrady.

Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu przydrożnych pasów zieleni, skarp itp. powinny charakteryzować się wysoką odpornością na suszę, zimotrwałością (odporność na mróz i zaleganie okrywy śnieżnej), odpornością na zasolenie. Powinny trwale stabilizować grunt (szybkie wschody i duża żywotność). Wysiew nasion traw jest zwieńczeniem kosztownych prac ziemnych. Źle dobrana mieszanka traw lub nasiona o wątpliwej jakości, mogą doprowadzić do dotkliwych strat związanych z koniecznością ponownego zasiewu lub wręcz odbudowy zniszczonych przez wodę powierzchni (obsunięcia skarp).
Firma Sowul & Sowul, opierając się na wiedzy dotyczącej poszczególnych gatunków traw i wieloletnim doświadczeniu, opracowała specjalistyczne mieszanki traw przeznaczone dla drogownictwa.

Mieszanka drogowa AUTOSTRADA „TIP”


Szybko i trwale zadarnia obsiane powierzchnie. Przeznaczona na stanowiska o dostatecznym uwilgotnieniu. Stosowana do obsiewu pasów zieleni przy drogach. Na suchszych stanowiskach mniej trwała. Trwałość min. 3 lata. Norma wysiewu 1 kg/40 m2

życica westerwoldzka 20%
życica trwała  20%
kostrzewa trzcinowa  30%
kostrzewa czerwona 30%

Mieszanka dostępna w opakowaniach 20kg

Mieszanka drogowa AUTOSTRADA „OPTY”

Mieszanka przeznaczona na grunty słabe. Składniki tej mieszanki zostały dobrane w taki sposób, aby jak najszybciej stworzyć zwartą darń, która dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu jest odporna na suszę, erozję wodną i wietrzną oraz zasolenie. Mieszanka jest również wytrzymała na wypalanie słoneczne latem. Nadaje się do obsiewu terenów silnie zdewastowanych, takich jak: pobocza dróg, skarpy, nasypy. Trwałość min. 5 lat. Norma wysiewu 1 kg/40 m2

kostrzewa czerwona 30%
życica trwała  20%
kostrzewa trzcinowa  30%
kostrzewa murawowa 15%
wiechlina łąkowa 5%

Mieszanka dostępna w opakowaniach 20kg

Mieszanka drogowa AUTOSTRADA „MAX”


Mieszanka przeznaczona do zakładania terenów zieleni w miejscach, gdzie oprócz trwałości ważny jest reprezentacyjny wygląd trawnika. Wyróżnia ją wysoka odporność na trudne warunki siedliskowe: susza glebowa, zasolenie gleby, erozja wodna i powietrzna gleby. Trwałość min. 5 lat. Przy właściwej pielęgnacji skład mieszanki pozwala na zachowanie swoich właściwości trawy przez ponad 6 lat, bez konieczności podsiewania. Norma wysiewu 1 kg/40 m2

kostrzewa czerwona 35%
życica trwała  10%
kostrzewa trzcinowa  35%
kostrzewa murawowa 10%
wiechlina łąkowa 5%
koniczyna biała 5%

Mieszanka dostępna w opakowaniach 20kg

Wymienione mieszanki składają się z 5 gatunków traw, do 8 odmian każdy. Komponenty wchodzące w skład mieszanek wyróżnia silna budowa systemu korzeniowego. Świadczy to o wysokiej zdolności aklimatyzacji w niekorzystnych warunkach siedliskowych, dzięki czemu mieszanki nadają się do obsiewu terenów silnie zdewastowanych. W stałej ofercie firmy Sowul & Sowul znajduje się mieszanka AUTOSTRADA „OPTY”.

Pozostałe mieszanki są produkowane na specjalne zamówienie.

Oferujemy Państwu doradztwo i nadzór nad zagospodarowaniem terenów zielonych!